Bookmark and Share

Anton Molkenboer (1872-1960)

Items door kunstenaar/bedrijf - Literatuur over kunstenaar/bedrijf
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com

Antonius Henricus Johannes Molkenboer werd geboren in 1872 in Leeuwarden (NL). Hij was de zoon van Willem Molkenboer en broer van de Theo en Phemia Molkenboer. Hij studeerde aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers van 1889 tot 1892 en was in 1904 een van de initiatiefnemers voor het oprichten van de V.A.N.K.

Bezoek ook artentique • com.

 

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014