Bookmark and Share

Willem Penaat (1875-1957)

Items door kunstenaar/bedrijf - Literatuur over kunstenaar/bedrijf
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com

Willem Penaat werd geboren in 1875 in Deventer (NL). Hij was docent aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daarnaast werkte hij voor aardewerkfabriek Amstelhoek in Amsterdam als artistiek leider van de meubelafdeling. Hij was een van de oprichters van De Woning en in 1904 was hij een van de initiatiefnemers voor het oprichten van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. In de jaren '20 en verder werkt hij voor Metz & Co.

Bezoek ook artentique • com.

 

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014