Bookmark and Share

Hannie Mein keramiste

(Auteur/author: Pieter Jonker & Kees Hoogendam)
Ga naar kunstenaar/bedrijf
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com
 

- 49 pages
- First print, 2003, Nationaal Vlechtmuseum
- Dutch language
- Softcover
- ISBN: 90 6466 117 0

 
Bij tijdschriftartikelen geldt de prijs voor het gehele tijdschrift waarin het artikel is verschenen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
sold BESTEL/ORDER
 

Nederlandse boeken (728x90)

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014