Bookmark and Share

Johnny Rolf

(Auteur/author: Multiple authors)
Ga naar kunstenaar/bedrijf
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com
 

Johnny Rolf haar keramiek haar gouaches / her ceramics her gouaches

- 231 pages, 152 photos (76 in color)
- First print, 1996, Singer Museum and Jan de Rooden
- Dutch & English language
- Hardcover
- ISBN: 90-72853-10-5
- New

 
Bij tijdschriftartikelen geldt de prijs voor het gehele tijdschrift waarin het artikel is verschenen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
sold BESTEL/ORDER
 

Nederlandse boeken (728x90)

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014