Bookmark and Share

Jan van der Vaart multipels

(Auteur/author: Allaard Hidding)
Ga naar kunstenaar/bedrijf
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com
 

Jan van der Vaart multipels 1967-1997

- 63 pages
- First print, 1997, Keramiekmuseum Het Princessehof
- Dutch language
- Hardcover
- ISBN: 9071588327

 
Bij tijdschriftartikelen geldt de prijs voor het gehele tijdschrift waarin het artikel is verschenen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
sold BESTEL/ORDER
 

Nederlandse boeken (728x90)

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014