Bookmark and Share

Judith Laqueur-Révész en haar werk

(Auteur/author: René Smeets)
Ga naar kunstenaar/bedrijf
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com
 

Artikel van 5 pagina's door Rene Smeets over Judith Laquer-Revesz. COSA, december 1965.

Let op: dit artikel is digitaal te verkrijgen tegen een administratieve vergoeding van € 2,-.

 
Bij tijdschriftartikelen geldt de prijs voor het gehele tijdschrift waarin het artikel is verschenen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
- sold BESTEL/ORDER
 

Nederlandse boeken (728x90)

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014