Bookmark and Share

Dubbelgebakken (1979)

Ga naar de catalogus - Terug naar overzicht tentoonstellingen
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com

Aardewerknijverheid in Nederland 1879-1940
De tentoonstelling vond plaats in: Keramiekmuseum Princessehof van 12 mei tot 1 juli 1979, Gemeentemuseum Arnhem van 7 juli tot 2 september 1979, De Volle Maan in Delft van 5 oktober tot 10 november 1979, Het Catharina Gasthuis in Gouda en het Singer Museum in Laren.

 
 

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014