Bookmark and Share

Toonkerk Kunstkontakt (1964)

Ga naar de catalogus - Terug naar overzicht tentoonstellingen
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com

De tentoonstelling 'Toonkerk Kunstkontakt' zou plaatsvinden van 2 mei tot 12 juni 1964, georganiseerd door de stichting Kunstkontakt. Na enkele dagen moest de tentoonstelling aan de Zeedijk in Amsterdam echter sluiten, omdat de Commissie van Bouw- en woningtoezicht de bouwvallige staat van het gebouw niet verantwoord vond. Het gebouw, de Sint Olofskapel of Oudezijds Kapel, was op 29 juni 1963 aangekocht door de stichting Kunstkontakt en omgedoopt tot 'Toonkerk'. Dit was mogelijk gemaakt door een obligatielening van 200.000 gulden die werd aangegaan met een looptijd van 25 jaar. Het feit dat de restauratie van het pand drie jaar zou gaan kosten betekende voor de in 1958 opgerichte stichting een zodanig grote financiële tegenslag, dat het uiteindelijk tot het faillisement zou leiden.

Kamerlingh Onnes

The exhibit 'Toonkerk Kunstkontakt' was set to take place from May second to June 12th of 1964, organized by the foundation Kunstkontakt. After a few days they had to close it down, because the state of the building in which it was held, was considered to be too dangerous. The St. Olofs chapel or Oudezijds chapel on the Zeedijk in Amsterdam, that was renamed to 'Toonkerk' by the foundation, was bought in 1963. Kunstkontakt had to close a loan of 200.000 guilders to make this possible. The fact that the restauration would take at least three years, eventually led to bankruptcy of 'Kunstkontakt', founded in 1958.

Deelnemende kunstenaars/participating artists:

Lucie Q. Bakker, Lies Cosijn, Theo Dobbelmann, Marianna Franken, Hans de Jong, H.H. Kamerlingh Onnes, Betty van Lange, Johan van Loon, Helly Oestreicher, Kees van Renssen, Johnny Rolf, Jan de Rooden, Susanne Taub, Jan van der Vaart, Jos Eppens-van Veen, Henk Verberkmoes, Marijke van Vlaardingen, Adriek Westenenk, Meindert Zaalberg, Herman Zaalberg, Gijb Zaalberg en Natascha Zaludova.

 
 

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014