Bookmark and Share

Internationale demonstratie - International demonstration Houtrust (1948)

Ga naar de catalogus - Terug naar overzicht tentoonstellingen
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com

De Internationale demonstratie van de ambachtskunst, nijverheidskunst en industriële vormgeving in Houtrust te 's-Gravenhage werd gehouden van 17 juni tot 15 juli 1948. De demonstratie had tot doel ambacht en industrie nader tot elkaar te brengen en een samenwerking te stimuleren waardoor Nederland een eervolle plaats op de wereldmarkt kon innemen. In het voorwoord werd dit door de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen als volgt samengevat: 'De Internationale Demonstratie 1948 van Ambachts- en Nijverheidskunst moge het hare bijdragen tot groter waardering voor de uitoefening van het kunstambacht en voor zijn producten, en evenzeer voor het aesthetisch-verantwoorde nijverheidsproduct.'

Meindert Zaalberg

The International demonstration of arts and crafts and and industrial design in Houtrust, The Hague, was held from June 17th to July 15th, 1948. The purpose of the event was to bring craft and industry closer and to stimulate cooperation between the two, which could provide the Netherlands with an honorable position on the world market. In the preface the minister of Education, Art and Science summarized this purpose like this: 'May the International Demonstration 1948 of Crafts and Industrial design contribute to a larger appreciation for the exectution of the crafts and his produce, as wel as contribute to the esthetically produced industrial product.'

Een selectie van deelnemende kunstenaars/a selection of participating artists:

Aardewerkfabriek Groeneveldt, A.D.O. Werkplaatsen, Ed. Bellefroid, Gerrit de Blanken, Brouwers Aardewerkfabriek, A.D. Copier, "Den Ooyman" (Thera Hofstede Crull), J. Eissenlöffel, D. Elffers, Ch. Eyck, H. Friedlander, Goedewaagen, D. Hubers, Kleiatelier Brunssum, St. Joris, Wim Jonkers, De Knipscheer, Koninklijke Begeer, Fa. van Kooten & Zn, De Sphinx, Kristalunie, Glasfabriek Leerdam, H. Oerle-van Gorp, Pander & Zn, Meubelfabriek Mesker N.V., MOSA, Gebr. Reggers, Fa. L. Ringlever, M. Rozelaar, Russel Tiglia, Smeets, Thonet Meubelen, I. Valkema, Aardewerkfabriek Vermeulen en Zonen, Voorschoten Zilverfabriek, W.H. de Vries, Ch. Vos, D. Wildschut, M.H. Zaalberg, P. Zwart.

 
 

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014