Bookmark and Share

Gebakken eieren (1969)

Ga naar de catalogus - Terug naar overzicht tentoonstellingen
Please visit artentique • nl – shop, artentique • com – ceramic art and artentique • com

De tentoonstelling "Gebakken eieren : variaties op de eivorm door jonge Nederlandse pottenbakkers" vond plaats in het Groninger Museum voor Stad en Lande van 22 maart tot 21 april 1969. Omdat de tentoonstelling rond Pasen gehouden werd, koos de organisatie voor het thema 'ei'. De uitgenodigde kunstenaars werd gevraagd (cit.) "...een werk in te zenden, waaraan de eivorm ten grondslag ligt. Wij laten de vormgeving en een eventuele decoratie van Uw ei -staand, liggend of hangend- uiteraard geheel aan U over..."

Hans de Jong Delft

The exhibit "Fried eggs, variations on the eggform by young Dutch potters"was held in the 'Groninger Museum voor Stad en Lande' from march 22th to april 21st of 1969. The show was held round about Easter, which made the organisation decide on the egg theme. The invited artists were asked to (quote) "send in a piece, which is derived from the egg shape. Of course we will leave form and decoration of your egg -standing, lying down or hanging- entirely up to you..."

Deelnemende kunstenaars/participating artists: Adriana Baarspul, Heidi Daamen, Trudi Drescher, Marianna Franken, Henk Groenhuis, Margreet Huisman, Hans de Jong, Annemieke Post, Johan van Loon, Helly Oestreicher, Kees van Renssen, Johnny Rolf, Jan de Rooden, Ton van der Rotten, Francine Timmers, Marijke van Vlaardingen, Anne van der Waerden, Gijb Zaalberg en Natascha Zaludova.

 

 
 

All rights reserved - ©Kunsthandel Artentique 1995-2014