Art magazines, books & catalogues

‘Alleen de lijst al’

‘Alleen de lijst al’
Kunstschrift 1995-2 – € 5,-
April 1995, ‘Alleen de lijst al’
 – Een schijn van superbe kwaliteit. Over de vijftiende-eeuwse Italiaanse lijst (8 p.)
– Kunstwerken op zich. Over de zeventiende-eeuwse Hollandse lijst (8 p.)
– Verheven boven het banale. De kunstenaarslijst in de negentiende eeuw (8 p.)
– Epitaafjes op de schoorsteenmantel. Korte geschiedenis van de fotolijst (3 p.)
– Een lastig probleem. De lijsten voor Van Gogh (5 p.)
– De smalle latten van Mondriaan (4 p.)
– Een sprekende lijst (2 p.)
– Alleen de lijst al (2 p.)
– Kunst op de televisie (1 p.)
– De Discuswerper in de Uffizi (1 p.)
– Opmerkingen over Floris Verster (1 p.)
– Het jaartal en de vorm. Drie voorbeelden van negentiende-eeuwse ontwerpkunst (2 p.)
– Een vliegtuig van Frank Schramm (2 p.)
– Niet-vergeten grafici. II (slot) Ap Sok (2 p.)
kunstschrift1995-2