Art magazines, books & catalogues

De Byzantijnen

De Byzantijnen
Kunstschrift 1993-2
April 1993, De Byzantijnen
 – Een hemels rijk, bevolkt met slavenzielen (8 p.)
– Hagia Sophia, heilige wijsheid ter ere van de keizer (8 p.)
– Een aristocratische kunst bij uitstek: geïllustreerde manuscripten (6 p.)
– Kariye Djami, een uitbundige lofzang op Christus en Maria (8 p.)
– Het Evangeliarium van Goslar: een bijna Byzantijns handschrift (7 p.)
Openbaar
– Wim Beerens afscheid van het Stedelijk (1 p.)
– Schoonheid als bijproduct (2 p.)
– Nederland Overzee (1 p.)
– Een nieuwe mantel voor Veronese (1 p.)
– Hoere-waardinnen en andere bordeelscènes (2 p.)
Kunstbezit
– Oude bekenden, opnieuw bekeken: De moeder Gods Hodegetria (3 p.)
– Franse schilders in Nederlands bezit: Jean Restout (2 p.)
– Verkleuringen, verzuringen en beschadigingen bij Marten Hendriks (2 p.)
kunstschrift1993-2