Art magazines, books & catalogues

Het blote gevaar

Het blote gevaar

Kunstschrift 1992-3
Juni 1992, Het blote gevaar

– Naaktproducenten en zeloten (11 p.)
– De drie zusters (5 p.)
– Langoureuze odalisken en dansende bacchantes (10 p.)
– ‘Tegelijk met haar hemd laat zij haar schaamte vallen’ (6 p.)
– ‘Hij maakte geen aanspraak op mijn lichaam’ (5 p.)
Openbaar
– Het verschijnsel Sandberg (1 p.)
– Kwakzalvers en de kunst (2 p.)
– Kunstprijzen (1 p.)
– Ongewild ventileren (1 p.)
– Over de brief als bron (2 p.)
Kunstbezit
– Oude bekenden, lang niet gezien Nicolaes van Galen in Hasselt (2 p.)
– Geschilderde kamerbehangsels van Abraham en Jacob van Strij (2 p.)
– Tafeletten, een gat in de kunstgeschiedenis (3 p.)

kunstschrift1992-3