Art magazines, books & catalogues

Kunst als oorlogsbuit

Kunst als oorlogsbuit

Kunstschrift 1991-2
April 1991, Kunst als oorlogsbuit

– Baden in andermans weelde (6 p.)
– Een triomftocht in Huis ten Bosch (2 p.)
– Antieke hebzucht. ‘Kijkt u naar Athene, naar Pergamon, naar Milete’ (8 p.)
– Uit Cicero’s redevoering tegen Verres: Een rover aangeklaagd (2 p.)
– Ordentelijk en planmatig. De grootste kunstroof uit de geschiedenis (10 p.)
– Selectieve kunstroof. Duitse confiscaties in de Tweede Wereldoorlog (10 p.)
– Er ligt een roofstaat aan de zee (2 p.)
Openbaar
– Kunst in oorlogstijd (1 p.)
– Brons voor Jan van Scorel (2 p.)
– Een ambitieus waterfront aan het IJ (2 p.)
– Heldhaftige vrouwen (2 p.)
Kunstbezit
– ‘Het was groot en geweldig.’ Naum Gabo in Rotterdam (2 p.)
– Oude bekenden, lang niet gezien: Jacob Bendien (2 p.)
– Jacob van Maerlant in beeld. II De schepping (3 p.)

kunstschrift1991-2