Art magazines, books & catalogues

Water

Water
Kunstschrift 1999-3 – € 6.-
Juni 1999, Water
 – Water verven (10 p.)
– Het zilte genre (6 p.)
– Tranen met tuiten (6 p.)
– Steno van de tekenaar (6 p.)
– De bevroren plons (6 p.)
– Het regent (6 p.)
– ‘Kerstken Woetz heff dyt belt gehemackt’ (2 p.)
– Rogier van der Weijden tussen Boston en Berlijn (2 p.)
– Zeshonderdzestig liter water per minuut (2 p.)
– De dansende lijn van Erich Kästner en Walter Trier (2 p.)
– Zwerfkeien. Ongewone eenlingen in het openbaar kunstbezit (2 p.)
– Waterwerken (1 p.)
kunstschrift1999-3