Toegepaste kunst in Nederland

Wat is toegepaste kunst?

Een gangbare, korte, maar bruikbare definitie van het begip toegepaste kunst is: “esthetische vormgeving van functionele voorwerpen“. Vaak wordt toegepaste kunst gezien als tegenhanger van beeldende kunst (of ‘schone kunsten’), waarbij de nadruk ligt op het maken van voorwerpen die niet functioneel zijn, maar vooral tot de verbeelding van mensen willen spreken en in het algemeen voorzien zijn van een ‘boodschap’. In de praktijk echter is het onderscheid niet altijd duidelijk, aangezien ook binnen disciplines die traditioneel gezien worden als toegepaste kunst, zoals keramiek en glas, steeds vaker autonome voorwerpen worden gecreëerd, die geen ander doel dienen dan tot de verbeelding spreken en/of decoratief zijn. En omgekeerd is niet elk schilderij of elke tekening bedoeld om mensen te ontroeren of aan het denken te zetten.

In de meeste gevallen echter is gevoelsmatig voor veel mensen duidelijk wat we bedoelen met toegepaste kunst. Andere termen die min of meer als synoniem worden gebruikt zijn kunstnijverheid en ambachtskunst. Het begrip decoratieve kunst wordt vaak ook in een adem genoemd, maar meestal als men spreekt over voorwerpen die een louter decoratieve functie hebben, zoals bijvoorbeeld kleinplastiek.

Vormen van toegepaste kunst

  • Keramiek
  • Glas
  • Industriële vormgeving (design)
  • Textielkunst
  • Houtnijverheid
  • Metaalnijverheid/(edel)smeedkunst
  • Architectuur
  • Fotografie
  • Mode
  • Grafische vormgeving

Keramiek

Het woord keramiek stamt af van het Griekse woord keramikos, dat zoveel betekent als ‘van aarde’ en een vervoeging is van het woord keramos, dat gebruikt werd voor gebruiksvoorwerpen die van klei, leem werden gemaakt. Keramiek is onder te verdelen in steengoed, aardewerk en porselein, afhankelijk van de samenstelling van de klei en de temperatuur waarop deze gebakken wordt.

Glas

Volgt…

Design

Volgt…

Textielkunst

Volgt…

Houtnijverheid

Volgt…

Metaalnijverheid

Volgt…

Architectuur

Volgt…

Fotografie

Volgt…

Mode

Volgt…

Grafische vormgeving

Volgt…